อบต.ฝายหลวงรวบรวมขยะอันตรายจากหมู่บ้านเพื่อนำส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ส่งกำจัดต่อไป


อบต.ฝายหลวงรวบรวมขยะอันตรายจากหมู่บ้านเพื่อนำส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ส่งกำจัดต่อไป

 

24/06/2020

52

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th