ประกาสองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง เรื่อง ปิดตลาดนัดชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง

เรื่อง ปิดตลาดนัดชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

11/10/2021

38

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th