ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลฝายหลวง


ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลฝายหลวง "การทำดอกไม้จันทร์" ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ วัดเจดีย์ศรรีสิหาร หมู่ที่ 9 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

07/07/2017

756

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th