ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายนาใหม่ หมู่ 3


ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายนาใหม่ หมู่ 3 บ้านนารี ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

18/01/2017

1019

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th