ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขัวสูง หมู่5-10


ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขัวสูง หมู่5-10  ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

26/12/2016

907

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th