คำขวัญ


คำขวัญ

      ฝายหลวงห้วงน้ำใส ยอดผ้าไทยลายตีนจก
ผ้านวมห่อหุ้มยก หอมแดงดกบนแดนดิน
ทุเรียนเต็มกิ่งก้าน  ลางสาดหวานทุกผืนถิ่น
ฟ้าฮ่ามกุมารบิล หวลถวิลถิ่นสาวงาม

 

26/10/2016

1066

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th