องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวงขอเชิญผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ไปชำระภาษี ประจำปี 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวงขอเชิญผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ไปชำระภาษี ประจำปี 2561

 

ภาษีโรงเรียนและที่ดิน

ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี

ตั้งแต่ 3 มกราคม 2561 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2561

 

ภาษีป้าย

ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี

ตั้งแต่ 3 มกราคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

 

ภาษีบำรุงท้องที่

ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี

ตั้งแต่ 3 มกราคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

03/01/2018

576

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th