ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง


ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเหล้า หมู่ 11-4 บ้านทุ่งพัฒนา-บ้านม่อนป่างิ้ว ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

18/01/2018

791

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th