ราคากลางโครงการก่อสร้างเสาสัญญาณวิทยุโครงสร้างเหล็ก


ราคากลางโครงการก่อสร้างเสาสัญญาณวิทยุโครงสร้างเหล็ก บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง หมู่ 10 ตำบลฝายหลวงอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

18/01/2018

1831

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th