ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ (จัดซื้อพร้อมติดตั้งหลอดไฟ LED Street Light)(e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ -องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง จังหวัดอุตรดิตถ์ (จัดซื้อพร้อมติดตั้งหลอดไฟ LED Street Light)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28/03/2018

497

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th