ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ฯลฯ(e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนหนองนาเกลือวิทยา หมู่ที่ 4 บ้านม่อนป่างิ้ว ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 010 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3000 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้าบโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26/01/2018

495

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th