รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่3/2563 ครั้งที่ 1


.รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่3/2563 ครั้งที่ 1

26/10/2016

46

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th