ประกาศผู้ชนะการสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน


ประกาศผู้ชนะการสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน

10/05/2017

552

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th