ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาตัดชุดปฎิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 4 ชุด


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาตัดชุดปฎิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 4 ชุด

23/03/2018

437

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th