ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อชุดวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม 5 รายการ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อชุดวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม 5 รายการ

23/03/2018

413

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th