ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ก่อสร้้าง ถนน คสล.ซอยโรงเหล้า(ม่อนปู่จวก) (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ก่อสร้้าง ถนน คสล.ซอยโรงเหล้า(ม่อนปู่จวก) หมู่ที่11-4 บ้านทุ่งพัฒนา-บ้านม่อนป่างิ้ว ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยใช้แรงงานราษฎรสมทบ ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27/03/2018

364

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th