ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง

02/10/2017

300

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th