ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564(จัดซื้อ)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564(จัดซื้อ)

08/10/2020

211

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th