ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.64-010 ถนนสายยาทาย-หัวนา ม.9


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.64-010 ถนนสายยาทาย-หัวนา ม.9 บ้านวัดป่า ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

25/12/2020

142

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th