ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานผิวสนามฟุตซอล ฯลฯ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานผิวสนามฟุตซอลยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ หนา 7 มม.(เม็ดยางที่ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย)พื้นโพลียูรีเทนผสมเม็ดยางธรรมชาติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2683-2558 ประเภท C ขนาดสนาม 20.00x40.00  เมตร (พื้นที่ 800 ตร.ม.)หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. พร้อมตีเส้นสนามตามมาตรฐาน ดดยวิธีคัดเลือก

10/02/2021

160

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th