คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานการชำระภาษี

 

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง

 

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณ

 

26/10/2016

75

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th