ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

29/11/2019

37

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th