วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

 

พัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า บริการชาวประชาอย่างทั่วถึง

09/12/2016

1393

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th