ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์


 

1.ร้องเรียนด้วยตนเองที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง

2.เบอร์โทรศัพท์   055-450478

3.ทางเพจ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง

4.ทางเว็บไซต์ www.failuang.go.th

5.สายด่วน นายก  082-7708229

26/10/2016

170

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th