ภาพกิจกรรม

ปลดมาตรน้ำหมู่ 11 บ้านห้วยผึ้ง

ปลดมาตรน้ำบ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 11

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th