ภาพกิจกรรม

ซ่อมไฟฟ้า หมู่ 7-หมู่ 11

ซ่อมไฟฟ้า หมู่ที่ 7-หมู่ที่ 11 เคลียสายไฟออกจากข้างทางบริเวณข้างเจ้าฟ้าฮ่าม

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th