หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
 
Hot News
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยผึ้ง ซอย 2 หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 305 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายม่อนท่าเรือ หมู่ที่ 8 บ้านท่วมแล้ง ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อต.ถ.64-005 สายบ้านน้ำท่วม - บ้านฝายหลวง หมู่ที่ 2 บ้านน้ำท่วม ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมป้ายโครงการ [ 24 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ที่ 6 บ้านต้นม่วง ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ุ 0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงเป็ง หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศพด.อบต.ฝายหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2566 ]จ้างโครงการขยายเขตระบบส่งน้ำประปา หมู่ที่ 10 บ้านท้องลับแลพัฒนา ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายรอง สีแดง หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 63 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 378 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงเป็ง หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2566 ]ซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยถก สวนนางพูน จันทร์ฟู หมู่ที่ 10 บ้านท้องลับแลพัฒนา ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 328 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2566 ]จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 6 บ้านต้นม่วง ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 8.5 มอก. 17-2532 ความลึกบ่อ 80 เมตร จำนวน 1 บ่อ ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2566 ]จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 8.5 มอก. 17-2532 ความลึกบ่อ 80 เมตร จำนวน 1 บ่อ ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2566 ]จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 8.5 มอก. 17-2532 ความลึกบ่อ 80 เมตร จำนวน 1 บ่อ ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองบ้านนายมั่น จามูล หมู่ที่ 12 บ้านต้นม่วงใต้ ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 1.80 X1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง ทำมุม 0 องศากับแนวทาง ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยตาดน้อย หมู่ที่ 8 เชื่อม หมู่ 9 แม่พูล หมู่ที่ 8 บ้านท่วมแล้ง ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางนงค์-นายคำ หมู่ที่ 4 บ้านม่อนป่างิ้ว ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 330 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 995 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศพด.อบต.ฝายหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬาอเนกประสงค์ บ้านเชียงแสน หมู่ที่ 1 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศพด.อบต.ฝายหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
คำแนะนำชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
KM
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
Google Earth
แผนที่ดาวเทียม
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-770-8229
สายตรงปลัด
โทร : 090-679-1885
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24ชม.
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130 โทรศัพท์ : 055-450-478 โทรสาร : 055-450-478
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
จำนวนผู้เข้าชม 99,965 เริ่มนับ 19 ม.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10