หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
 
Hot News
 
 
วิสัยทัศน์/กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์
 
“พัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า
บริการชาวประชาอย่างทั่วถึง”
 
กลยุทธ์
 
    ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ อุตสาหกรรมในครัวเรือนและผลผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดรวมไปถึงการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
    พัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง
    ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
    ส่งเสริมการวางแผนป้องกันปัญหายาเสพติด โรคติดต่อ และสาธารณภัย
    ส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้และการปรับตัวในการเข้าสู่ประชาคมอาเชียน (AEC)
    ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาไทย ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น การสร้างสร้างอัตลักษณ์
ของคนในท้องถิ่น
    ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
    พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่
1
ด้านเศรษฐกิจ
 
ยุทธศาสตร์ที่
2
ด้านสังคม
 
ยุทธศาสตร์ที่
3
ด้านวัฒนธรรม
 
ยุทธศาสตร์ที่
4
ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่
5
ด้านการเมือง การบริหาร
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
คำแนะนำชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
KM
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
Google Earth
แผนที่ดาวเทียม
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-770-8229
สายตรงปลัด
โทร : 090-679-1885
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24ชม.
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130 โทรศัพท์ : 055-450-478 โทรสาร : 055-450-478
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
จำนวนผู้เข้าชม 99,840 เริ่มนับ 19 ม.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10